Socres voor profit organisaties

Socres ondersteunt uw bedrijf om uw maatschappelijke doelstellingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan de samenleving.

Door uw menselijk kapitaal in dienst te stellen van sociale organisaties creëert Socres een uniek leertraject voor uw personeel.
De inzet van uw managementtalent in het bestuur van social profitorganisaties zal hen unieke  kennis en ervaring opleveren.
Niet in het minst door een ruimere visie op de maatschappij waarvan ook uw onderneming en uw medewerkers afhankelijk zijn.

De expertise van uw medewerker op vlak van human resources, financieel of strategisch beleid zal de social profitorganisaties ten goede komen en zal er waardering genieten.

Vindt u het nuttig dat uw medewerkers bestuurservaring opdoen buiten uw bedrijf?
Vindt u het waardevol voor uw onderneming om een brede maatschappelijk visie te integreren in uw bedrijfsvoering?

Socres zorgt voor een connectie tussen uw onderneming, uw medewerker en een gepaste social profitorganisatie om deze doelen waar te maken.