Sociale economie sites: ruimtelijke integratie van profit- en social profit activiteiten

  • 17.10 – 17.55 uur: Parallelsessie
  • Nathalie Vallet, docent faculteit OW, UAntwerpen en AMS

Nathalie Vallet is verbonden aan de faculteit Ontwerpwetenschappen van de Universiteit Antwerpen en aan de Master in Publiek Management van de AMS. Ze is als econoom gespecialiseerd in strategische beleidsvorming en complexe organisatievraagstukken binnen de publieke en socialprofitsector. Diverse, doorgaans multidisciplinaire onderzoeksprojecten hebben de laatste 15 jaar geleid tot zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte publicaties.

In een reeks van recent opgestarte onderzoeksprojecten onderzoekt Vallet het belang, de betekenis en de kracht van zogenaamde sociale economie sites. Dit zijn ruimtelijk geconcentreerde samenwerkingsverbanden tussen publieke, socialprofit- en profitorganisaties om een meer inclusieve economische participatie in onze samenleving te bewerkstelligen.

Download Presentatie