Wat is Socres?

Socres is de samentrekking van social responsibility, of maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een naam die de lading dekt. De bestuurders, directie, de leden en de sympatisanten van Socres vzw hebben één ding gemeen: we dromen ervan dat iedereen zijn of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opneemt.

Geen enkel bedrijf kan functioneren in een wereld zonder maatschappelijke voorzieningen zoals kinderopvang, onderwijs of gezondheidszorgen.

Geen enkel ziekenhuis, ouderenvoorziening of scholengroep kan zich vandaag nog organiseren zonder grondige inzichten in bedrijfseconomische mechanismes.

In onze moderne samenleving is een samenspel van zorg, ondernemerschap, cultuur, bedrijvigheid en ontspanning een noodzaak.

Onze samenleving kan alleen maar werken dankzij vele profit en non-profit organisaties. In ons huidig modern en sterk evoluerend economisch bestel kan de samenleving zich niet eenzijdig baseren op financieel winstbejag. Naast maximaliseren van economische winst betekent groei steeds meer het verhogen van welvaart en welzijn in een ruimere betekenis dan enkel de financiële context. Het besef van economie duurzaamheid, gebaseerd op sociale en maatschappelijke meerwaarde wint aan kracht.

Vanuit dit perspectief start Socres nieuwe maatschappelijke projecten op waarbij we ons focussen op de creatie van meerwaarde vanuit een maatschappelijk engagement.

Missie

  • SOCRES wil een positieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk welzijn door de noden van de social-profit te koppelen aan de competenties en intenties van de profit.
  • SOCRES biedt een forum voor uitwisseling van kennis, ervaring, voor luisteren en delen.
  • SOCRES is hét platform dat zorgt voor een netwerk, dialoog en uitwisseling tussen profit en social-profit sector altijd mét respect voor bestaande structuren.
  • SOCRES engageert zich om alle organisaties in profit, non-profit en social-profit de kans te geven om op termijn lid te worden van het platform.

In dit alles vertrekken wij van een gelijkwaardigheid tussen profit en social-profit. Beide partijen hebben van elkaar evenveel te leren.