Ontstaan

Socres ontstond tijdens een opleidingsinitiatief van Vlerick Business School. Uit het debat tussen leidinggevenden van profit en non-profitbedrijven bleek hoe belangrijk samenwerking en uitwisseling voor beide groepen kan zijn. Vanaf dat moment was het doel van Socres bruggen te bouwen tussen profit en non-profit.

Socres werd een jaar ondersteund met subsidies van Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen. Tijdens dat jaar slaagde de organisatie erin haar krijtlijnen uit te tekenen en de eerste succesvolle projecten te realiseren.

Tijdens de afgelopen periode heeft Socres haar ambitie verder aangescherpt en meer focus aangebracht in haar kernactiviteiten.

Met de aanwerving van Joost Fillet als directeur, zet Socres een nieuwe grote stap voorwaarts om haar doelen te realiseren.

Oprichters

  • Johan Baert – Asset Manager Eandis
  • Frederic Bossaert – Ondernemer
  • Hannelore Calmeyn – Directeur VOV
  • Danny De Bock – Business Development Mensura
  • Alex Libbrecht – Operational Manager Staff, Recticel
  • Lorenzo Mahieu –┬áManager Portfolio Eandis
  • Dirk Pauwels – Director Phillips Consumer Lighting
  • Vjera Somers – Operationeel Manager NTGent
  • Luc Van Gorp – Voorzitter Wit-Gele Kruis