Home

Het nieuwe non-profit-management in theorie en praktijk

Het nieuwe non-profit-management in theorie en praktijk

Het nieuwe non-profit-management in theorie en praktijk

Er was een tijd waarin non-profitmanagement het kleine broertje was van de managementklas. Die tijd is voorbij. Dat kunnen we besluiten op basis van gesprekken met voorname Captains of Non-profit Industry over hoe zij hun organisatie leiden. De non-profitsector professionaliseert zienderogen. Meer zelfs, non-profitmanagement is vandaag ‘booming business’. Een discipline die tot volle wasdom is gekomen en de competitie met de profitsector gerust aan kan.

Naast de gesprekken met CEO’s als Inge Vervotte, Piet Vanthemsche, Bogdan Vanden Berghe, Fons Leroy en Peter Leyman bevat dit praktijkboek ook een academische onderbouw. Op die manier dient dit boek als een bron van inspiratie voor zowel profit als non-profitmedewerkers en -managers.

‘Het nieuwe non-profitmanagement in theorie en praktijk’ is te koop via lannoocampus.be en kost 24,99 euro.


Welkom bij Socres vzw

Socres ging haar naam niet ver zoeken. Het zegt gewoon wat we willen : SOCial RESponsibility. Maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen is maatschappelijk verantwoordelijk en iedereen heeft de kans om een bijdrage te leveren aan de wereld, de omgeving waarin we leven en werken. Ieder op zijn of haar manier.

De oprichters van Socres zagen de noodzaak om mensen actief aan te spreken op dit thema, personen maar vooral ondernemingen: “Wat is uw maatschappelijke verantwoordelijkheid?”

Ons appel gaat in de eerste plaats naar bedrijven. Corporate Social Responsibility (CSR) wint aan belang en bedrijven zoeken naar vormen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid concreet te maken. In hun aankoopgedrag en productiemethoden, maar steeds meer ook in hun personeelsbeleid. CSR, op een  nieuwe manier, dat is het terrein waar wij met Socres ondersteuning bieden.

Heel concreet richten we ons tot bedrijfsleiders en hun managers. Zij beschikken over kennis en vaardigheden die ze zeer zinvol kunnen inzetten als bestuurders in allerlei social profitorganisaties met de meest diverse maatschappelijke doelen.

We vragen ook aan die social profitorganisaties om hun deur open te zetten voor nieuwe ideeën van nieuwe mensen. Om een wederzijdse kennismaking en samenwerking toe te laten. Om hen toe te laten zich te organiseren op de toekomstige uitdagingen binnen de Social profit.

We zetten ons graag in om profit en non-profit met elkaar te connecteren. Om uitwisseling op gang te brengen en om talent te delen, maar zeer belangrijk, in de beide richtingen. Via Socres kan een bedrijfsmanager een bestuursmandaat opnemen in een social profitonderneming, en zelfs omgekeerd. Een bijzondere ervaring en een verrijking voor alle betrokkenen.

We hopen dat wij u kunnen overtuigen om mee de stap voorwaarts te zetten bij deze nieuwe beweging en staan hiervoor tot uw beschikking.

Tot gauw

Danny De Bock, voorzitter Socres vzw

Laatste tweets